کانون پیشگیری از چاقی

بخورید و بیاشامید  ولی اسراف نکنید  که خداوند اسرافکاران را دوست نمی دارد

 

پس از اجرای طرح تهران عاری از چاقی در غالب باشگاههای چاقی و راه اندازی 22 باشگاه چاقی در    22 منطقه تهران در راستای اهداف این طرح و تشکیل شبکه اجتماعی همیاران تهران عاری از چاقی، کانونهای پیشگیری از چاقی در سطح محلات تهران تشکیل گردید. در این کانون ، از افراد علاقه مند جهت دریافت آموزشهای لازم در خصوص تغذیه سالم، رژیم غذایی مناسب، تناسب اندام و تحرک بدنی ثبت نام به عمل آمده و خدمات آموزشی لازم به آنها ارائه می گردد. در حال حاضر این کانون در 374 محله شهر تهران تشکیل و با عضویت حدود 17500 نفر از شهروندان به فعالیت های خود جهت نیل به اهداف کانون عمل می کنند.

اهم فعالیتهای انجام شده  در سال  1391

برگزاری نشستهای تخصصی دبیران منطقه ای کانون پیشگیری از چاقی

برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه به منظور ارتقاء سطح آگاهی اعضاء از اهداف کانون

برگزاری جلسات متعدد منطقه ای جهت تهیه و تدوین منشور اخلاقی کانون

برنامه ریزی و تعیین اولویتهای برنامه ای سال 92 کانون